დაბრუნება მთავარ გვერდზე

 

 

როგორ ვამუშაოთ დემოკრატია
სამოქალაქო ტრადიციები თანამედროვე იტალიაში

რობერტ დ. პატნემი
რობერტ ლეონარდისთან და რაფაელა ი.
 ნანეტისთან თანამშრომლობით  

თარგმანი ზურაბ ჭიაბერაშვილისა
რედაქტორები: ზეინაბ სარაძე, გიგა ზედანია, ლაშა ბერაია

რატომ არის ზოგი დემოკრატიული ხელისუფლება წარმატებული და ზოგი  წარუმატებელი? წიგნში, რომელმაც პოლიტიკოსთა და სამოქალაქო აქტი-ვისტთა ყურადღება მიიპყრო ამერიკასა და, საზოგადოდ, მთელ მსოფლიოში, რობერტ პატნემი და მისი თანამოაზრეები გვთავაზობენ ემპირიულ საბუთს იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია “სამოქალაქო თემი” წარმატებული ინსტიტუტების შესაქმნელად. ისინი ფოკუსირდებიან 1970 წელს დაწყებულ უნიკალურ ექსპერიმენტზე, რომლის დროსაც იტალიამ თითოეული თავისი რეგიონისთვის ახალი მთავრობა შექმნა. ავტორებმა ოცი წელი მიუძღვნეს ამ მთავრობათა ეფექტიანობის ანალიზს ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა სოფლის მეურნეობა, ბინათმშენებლობა და ჯანდაცვა, და გამოავლინეს ასოციაციონიზმის, ნდობისა და თანამშრომლობის მოდელები, რომლებიც ხელს უწყობს კარგ მართვასა და ეკონომიკურ წარმატებას.

“საკვანძო მნიშვნელობის, ეპოქალური, გეზის მიმცემი: ყველა ეს აღმატებული ეპითეტი შეეხება წიგნს, რომელიც, გულწრფელად რომ ვთქვათ, არის ჩვენი დროებისთვის განკუთვნილი ‘დემოკრატია ამერიკაში’.”

—დეივიდ ლ. კირპი, The Nation

“დიდი ნაშრომი სოციალურ მეცნიერებათა დარგში, რომელიც თამამად შეგვიძლია დავაყენოთ ტოკვილის, პარეტოსა და ვებერის გვერდით... თუ [პატნემის] მტკიცებები წარმატებული დემოკრატიის აუცილებელ პირობათა შესახებ სწორია (და ისინი თითქმის უეჭველად ასეთია), მაშინ პოლიტიკოსებსაც და პოლიტოლოგებსაც მართებთ ხელახლა დაფიქრდნენ დემოკრატიის პერსპექტივებზე აზიაში, ლათინურ ამერიკასა და აღმოსავლეთ ევროპაში.”

—The Economist

“მნიშვნელოვანი გამოკვლევა ‘სამოქალაქო ტრადიციების’ შესახებ.”

—სტივენ ლიუკესი, The Times Literary Supplement  

რობერტ დ. პატნემი არის საერთაშორისო ურთიერთობათა პროფესორი და ჰარვარდის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა ცენტრის დირექტორი. მის მრავალ წიგნს შორის განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია Hanging Together: The Seven-Power Summits (ჰარვარდი). რობერტ ლეონარდი  ევროგაერთიანების პოლიტიკის დარგის ლექტორია ლონდონის ეკონომიკის სკოლაში. რაფაელა ნანეტი არის ურბანული დაგეგმვისა და პოლიტიკის ანალიზის პროფესორი ილინოისის უნივერსიტეტში.

  სად შევიძინოთ