ამ მემუარული ხასიათის წიგნს ლაიტმოტივად გასდევს ავტორის აზრი, რომ დიპლომატიურ სარბიელზე პროფესიონალიზმი უპირველესად პატიოსან, ადამიანურ მიდგომებსა და ურთიერთობებს გულისხმობს. სწორედ ამ კუთხით, უშუალობითა და იუმორით აცნობს მკითხველს ალექსანდრე ჩიკვაიძე თავისი ცხოვრების საინტერესო დეტალებსა და დიდი პოლიტიკის შუაგულში ყოფნის ოცდაათწლიან გამოცდილებას. ამასთანავე, ავტორი გვთავაზობს მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების საფუძვლიან დახასიათება-გაანალიზებას. სწორედ ამიტომ ინფორმატიულია და ამავდროულად საინტერესოდ იკითხება წიგნის თემატიკა: კომუნისტური პერიოდის ქართული სინამდვილე (დღევანდელობასთან ორგანულ კავშირში) და იმდროინდელ პოლიტიკურ ლიდერებთან ავტორის რთული, არაერთგვაროვანი ურთიერთობა, საბჭოთა კავშირის დაშლა და ახალ მსოფლიო გადანაწილებაში მაშინდელ პოლიტიკურ ლიდერთა როლის ანალიზი, აფხაზეთის ომის მიზეზები და საქართველოში არსებული სეპარატიზმის პრობლემის გადაწყვეტის ავტორისეული ხედვა, არძინბასთან საქართველოს პირველი პირების ურთიერთობის აქამდე უცნობი დეტალები, ქართულ-რუსული ურთიერთობების პერსპექტივა, საქართველოს გეოპოლიტიკური პრიორიტეტების განსაზღვრა, ნატოსა და ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პერსპექტივა, ქართულ დიპლომატიაში არსებული რთული მდგომარეობის საფუძვლიანი ანალიზი.

   სად შევიძინოთ